Navigatie

Defecten

Assistentie telefonisch en ter plekke
Als er iets niet werkt, wil je dat als installateur natuurlijk het liefst zelf verhelpen. Zorg ervoor dat je het schema bij de hand hebt. Bij het schema zit een behulpzame storingzoeker. Mocht het toch niet lukken, bel ons dan even. Aan de hand van het schema kunnen wij je op afstand helpen. Als een onderdeel stuk is, sturen we nog dezelfde dag vervangend materiaal op. Mocht het nodig zijn dan komen we ter plekke lang om samen het probleem op te lossen. Voor onze service brengen we geen kosten in rekening tenzij er sprake is van grove nalatigheid of als de garantietermijn verlopen is. Wij vergoeden geen kosten die de installateur maakt om de storing te verhelpen.

Nelec reparatie service
Tijdens de installatie blijkt een onderdeel niet of niet goed te werken. Waarschijnlijk is het defect. Een telefoontje en Nelec stuurt kosteloos een vervangend exemplaar op, zodat de installatie zo snel mogelijk opgeleverd kan worden. Tenzij Nelec anders aangeeft, mag dit vervangende exemplaar gewoon blijven zitten en hoeft dus niet nog een keer omgeruild te worden zodra het defecte onderdeel gerepareerd is.

Nelec maakt een order van het vervangende exemplaar. Als het defecte artikel niet onder de garantie valt of niet binnen drie weken naar Nelec is opgestuurd, wordt de order gefactureerd. Al het materiaal is eigendom van Nelec tot de rekening is betaald.

Defect materiaal moet dus zo snel mogelijk worden teruggestuurd. Dit kan alleen per post, met Post NL. Als de zending aan het onderstaande antwoordnummer wordt geadresseerd, hoeft de zending niet te worden gefrankeerd en zijn de verzendkosten automatisch voor Nelec. Nelec betaald geen kosten voor andere transporteurs. De zending wordt dan niet geaccepteerd.

NELEC reparatie service
Antwoordnummer 43212
1020 VD AMSTERDAM

Vermeld bij ieder artikel:
• de afzender met contactpersoon
• de aard van de storing
• de naam van het project
• factuurnummer of ordernummer

Garantievoorwaarden
Op al het materiaal geldt een fabrieksgarantie. De garantie geldt niet in geval van:

• blikseminslag
• vocht en waterschade, behalve de buitenposten
• vocht en waterschade door hogedrukspuit
• overspanning primair op de voedingen
• vandalisme
• defecten doordat apparatuur is gevallen
• defecten door mechanische invloeden van buitenaf
• blootstelling aan temperaturen lager dan -20 graden Celsius
• blootstelling aan temperaturen hoger dan 50 graden Celsius
• blootstelling aan agressieve stoffen
• defecten ontstaan tijdens installatie door een niet erkend elektrotechnisch installateur
• defecten ontstaan door onoordeelkundige installatie, kortsluitingen en verkeerde aansluitingen