Navigatie

Begrippenlijst

Toestel
De deurtelefoon of videofoon, die in de woning wordt gemonteerd.

Buitenpost
Dit is een paneel bij de entree waar de bezoeker kan aanbellen. Het paneel heeft een speaker, microfoon en eventueel een camera. Er kan aangebeld worden met beldrukkers of met een keypad.

Audio buitenpost
Dit is een buitenpost met speaker en microfoon en zonder camera.

Video buitenpost
Dit is een buitenpost met speaker, microfoon en camera.

Beldrukker
Knop bij de buitenpost waarop moet worden gedrukt om aan te bellen. Dit kan een externe inbouwdrukker of een Tegui drukker zijn.

Digitizer
Dit is een apparaat om externe beldrukkers op de buitenpost aan te sluiten. Dit apparaat kent aan iedere beldrukker een uniek nummer toe, dat ook op het bijbehorende toestel wordt ingesteld.

Keypad
Dit is een numeriek toetsenbord met vijftien toetsen. Het hoort bij de buitenpost. De bezoeker kan aanbellen door het huisnummer is te toetsen en op de beltoets te drukken. .

Scroll
Dit is een paneel met twee pijltoetsen om door een alfabetische lijst met namen te zoeken. Door op de beltoets te drukken kan er aangebeld worden.

Extra camera Dit is een bewakingscamera, die werkt als een buitenpost. De bewoner schakelt zelf naar de extra camera.

Aparte camera
Als de standaard camera van de video buitenpost niet gebruikt kan worden, wordt deze bewakingscamera in de buurt van de buitenpost gemonteerd. Bij aanbellen toont de videofoon het beeld van deze camera.

Videofoon
Apparaat met een beeldscherm en telefoonhoorn dat in de woning op de muur zit. Het apparaat gaat over als er buiten wordt aangebeld en het scherm laat zien wie er aanbelt. Het heeft een telefoonhoorn met een spiraalsnoer om te praten met de buitenpost of een handsfree spraakverbinding. De bewoner kan met een druk op de knop de deur openen.

Zwart/wit
Het beeldscherm van de videofoon heeft standaard een quickstart beeldbuis met zwart/wit beeld. .

Kleurenbeeld
De kleuren videofoon heeft een TFT-scherm met kleurenbeeld

Deurtelefoon
Apparaat met een telefoonhoorn dat in de woning op de muur zit. Het apparaat gaat over als er buiten wordt aangebeld. Het heeft een telefoonhoorn met een spiraalsnoer om te praten met de buitenpost of een handsfree spraakverbinding. De bewoner kan met een druk op de knop de deur openen.

Tweede belsignaal
Belgeluid dat klinkt als er wordt aangebeld bij de voordeurdrukker bij de voordeur, boven bij het appartement. Het tweede belsignaal klinkt anders dan het eerste belsignaal dat je hoort als er bij de buitenpost wordt aangebeld.

Stijger
Verticale of horizontale bedrading naar meerdere toestellen, videoverdelers of meterkasten.

Videoverdeler
Dit is een klein apparaat om de bedrading af te takken kan naar een, twee, drie of vier deurtelefoons, videofoons of stijgers. Niet nodig bij installaties met puur audio.

Deurvideo installatie
Deze installatie heeft een buitenpost met camera en bedrading voor deurvideo. Ieder appartement is voorzien van een videofoon.

Audio optie video installatie
Deze installatie heeft een buitenpost met camera en bedrading voor deurvideo. Ieder appartement is voorzien van een deurtelefoon, die per appartement vervangen kan worden door een videofoon.

Puur audio installatie
Installatie met buitenpost zonder camera. De appartementen hebben deurtelefoons, er kunnen geen videofoons aangesloten worden. De bedrading is veel eenvoudiger dan die voor deurvideo.

Voeding
Iedere installatie heeft zijn eigen voeding. Dit apparaat wordt aangesloten op het 230 Volt net en verzorgt de zwakstroom voeding van het systeem. Soms is er een extra voeding nodig.

Installatie meerdere buitenposten dezelfde appartementen
Dit is een installatie waarin een woning vanaf twee of meer buitenposten opgeroepen kan worden. Bijvoorbeeld als er een voor- en achteringang is of als er bij een buiten- en een binnendeur moet worden aangebeld om binnen te komen.

Installatie meerdere buitenposten verschillende appartementen
Dit is een installatie waar niet een woning is, die vanaf twee of meer buitenposten opgeroepen kan worden. Er zijn dus meerdere gescheiden installaties. Iedere installatie heeft zijn eigen stijgers.

Deuropener
Dit is een klein, metalen apparaat dat in de sponning van de voordeur zit en dat de deur dicht houdt. Als een bewoner op de deuropen knop drukt, schakelt de buitenpost dit apparaat aan en wordt de deur ontgrendeld.
(sponningopener)

DOS deurvideo
Systeem waarbij de bedrading altijd uit twee aders bestaat. De buitenpost heeft een keypad of drukkers met digitizer en op iedere toestel wordt een nummer ingesteld.

Doorlussen
Type bedrading van een stijger waarbij de bedrading direct van toestel naar toestel loopt. Bij ieder toestel (behalve het laatste) komen dus twee kabels uit. De aders worden op de klemmen van het toestel gelast.

Aftakken Type bedrading van een stijger waarbij de bedrading wordt aangesloten op een of meer videoverdelers. Vanaf de videoverdeler krijgt ieder toestel zijn eigen kabel.

Principe-schema Schematische weergave van het gebouw waarin staat hoe de kabel loopt en de aders aangesloten worden.

Display Dit is het LCD of LED scherm van een buitenpost met keypad of scroll dat de bezoeker instructies en feedback geeft.